Poshann healthwellness.academy

ପୋଷଣ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

Facebook Twitter Email WhatsApp ଆହାରରେ ଥିବା ପୋଷୋକ ତତ୍ୱ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ | ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ (Nutritionist)  କୁହାଯାଇଥାଏ | ପୁଷ୍ଟି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜୈବ ବିଜ୍ଞାନ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି | ପୁଷ୍ଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି […]

ପୋଷଣ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? Read More »

Ideal Weight healthwellness.academy

କିପରି କରିବେ ଶରୀରର ଓଜନ ନିଅନ୍ତ୍ରଣ?

Facebook WhatsApp Twitter Email ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପେୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଶରୀରର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଓଜନ ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ | Crash dietsର  ସକରାତ୍ମକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଫଳାଫଳ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର  ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା ହାର ପ୍ରାୟତ ନିରାଶାଜନକ ଅଟେ | ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ ଯଦି ଆପଣ  ପ୍ରତ୍ୟେକ 24 ଘଣ୍ଟା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ

କିପରି କରିବେ ଶରୀରର ଓଜନ ନିଅନ୍ତ୍ରଣ? Read More »